KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
NAZIMİYE HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
 
           
 
  
SIRA
  
NO
  
  
HİZMETİN
  
ADI
  
  
BAŞVURUDA İSTENEN
  
BELGELER
  
  
HİZMETİN
  
TAMAMLANMA
  
SÜRESİ
  
(EN GEÇ)
  
1
0–18 YAŞ AİLE EĞİTİMİ KURSLARINA KAYIT
Form dilekçe
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Çocuğun nüfus cüzdanı fotokopisi
5 dakika
2
OKUMA YAZMA KURSLARININ DÜZENLENMESİ
Form dilekçe
Nüfus cüzdanı fotokopisi
II. Kademe kursuna kayıt için, I. kademe belgesinin fotokopisi/4. veya 5.   Sınıfta eğitimi bıraktığını dair resmi belge
5 dakika
3
OKUR-YAZAR OLUP DA   OKURYAZARLIK BELGESİ OLMAYAN VATANDAŞLAR İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI YAPILMASI
Nüfus Cüzdanı ve sureti
İletişim bilgileri
20 gün
4
SOSYAL KÜLTÜREL KURSLARIN DÜZENLENMESİ
Form dilekçe
Nüfus Cüzdanı (TC Kimlik Numaralı)
Açılacak kursun özelliğine göre öğrenim belgesi (Yabancı uyruklularda   mülki amir onayı.)
Eğitim durumunu gösterir belge
Kursun özelliğine göre sağlık raporu
Eğer başvurulan kursun ön yeterliliği varsa belge fotokopisi
5 dakika
5
MESLEKİ – TEKNİK KURSLARIN   DÜZENLENMESİ
Form dilekçe
Nüfus Cüzdanı (TC Kimlik Numaralı)
Eğitim durumunu gösterir belge (Yabancı uyruklularda mülki amir onayı.)
Eğer başvurulan kursun ön yeterliliği varsa belge fotokopisi
Kursun özelliğine göre sağlık raporu
İkametgah İlmuhaberi
Hizmet cetveli
5 dakika
6
KURS AÇILMA TALEBİ
Aynı eğitim programını talep eden 15 kişinin isim listesinin resmi yazı   ya da dilekçe ekinde sunulması
Nüfus Cüzdanı Fotokopileri
Kursa katılacak kişilerin iletişim bilgileri
15 gün
7
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
DENETİM VE GÖZETİMDE
KURS AÇILMA TALEBİ
(KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE)
1-Kurs açacak kuruluşun, görev, yetki, sorumluluk ve uzmanlık alanlarında   bu tür faaliyette bulunabileceklerine ilişkin yasa, tüzük ve   yönetmeliklerinde hükümler bulunduğuna ilişkin belge,
2-Kurs Açılmasına Yetki Verildiğine İlişkin Onay/Yönetim Kurulu Kararı
3-Kurs Binası Kurum/Kuruluşun malı değil ise kiralık veya bedelsiz   tahsisine dair protokol/sözleşme
4-Resmî olmayan kurs binaları için Bayındırlık ve İtfaiye Raporları
5- Çalıştırılacak öğretmen, öğretici ve diğer personele ait iş gördürme   sözleşmesi
6-Yönetici ve Öğretici belgeleri (Nüfus Cüzdanı Örneği, diploma, gördüğü   kurslara ait belge, ikamet belgesi, onay, sözleşme, taahhütname, sabıka   kaydı, sağlık raporu)
7-Görevlendirilecek personel kamuda görevli ise resmî görevlendirme   yazısı 
20 gün
8
KAMU KURUM KURULUŞLARI İLE
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
İŞBİRLİĞİNDE KURS AÇILMA TALEBİ
Resmî olmayan kurs binaları için Bayındırlık, Sağlık ve İtfaiye Raporları  
İşbirliği talep yazısı
İşbirliği protokolünün hazırlanması
Kurs Talep yazısı
Kursiyer Listesi
Nüfus cüzdanı fotokopileri
Kurs onaylarının alınması
15 gün
9
AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU, AÇIK LİSE VE   AÇIK MESLEK LİSESİNE KAYIT YENİLEME
Kayıt yenileme ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun   verilmesi
5 dakika
10
AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU, AÇIK LİSE VE   AÇIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENİM BELGESİ TALEBİ
Kişini şahsen başvurusu
Nüfus Cüzdanı veya öğrenci kimliği
5 dakika
11
AÇIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN   EK-C2 (ASKERLİK TECİL BELGESİ) TALEBİ
Yüz yüze eğitiminin devam ettiğine dair okuduğu meslek lisesinden alacağı   belge
10 dakika
12
AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU, AÇIK LİSE VE   AÇIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE KİTAP DAĞITIMI
Ders seçim belgesi
15 dakika
13
AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİ   DİPLOMA TESLİMİ
Kişini şahsen başvurusu
Nüfus Cüzdanı veya öğrenci kimliği
10 dakika
14
AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU, AÇIK LİSE VE   AÇIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİ KİMLİĞİ BAŞVURUSU
 Kişini şahsen başvurusu
1 adet fotoğraf 
5 gün
15
USTA ÖĞRETİCİ MÜRACAATI
Başvuru Formunun doldurulması
CV (CV de belirtilen belgelerin onaylı fotokopisi)
Sabıka kaydı (son 6 ay)
Nüfus cüzdanı
İkametgah İlmühaberi
Vukuatlı nüfus cüzdanı örneği
Varsa başvurduğu kursla ilgili sertifika fotokopileri
Diploma ya da alanında öğreticilik yapabileceğine dair öğrenim belgesi
Varsa geçmiş dönemde halk eğitim merkezlerinde çalıştığına dair belge
Sosyal güvencesinin olup olmadığını belirtir belge
Görev yeri belgesi (Kamuda çalışanlar için)
15 gün
16
USTA ÖĞRETİCİ MÜRACAATLARININ   DEĞERLENDİRİLMESİ
Müracaat belgeleri üzerinden değerlendirme (evrakların uygunluğu)
Müracaatların fazla olması dururumda yapılacak sınav-uygulamanın 15 gün   önce duyurulması ve komisyon tarafından değerlendirilmesi
Sınav sonuçlarının ilan edilmesi
5 gün
17
STAJYER ÖĞRENCİ BAŞVURULARI
Dilekçe
1 adet fotoğraf
Öğrenci belgesi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
5 gün
18
KURS BİTİRME BELGESİNİN HAZIRLANMASI
Kurs sonunda yazılı ve uygulama sınavlarını vermiş olmak
15 gün
19
SKK HİZMET CETVELİ TALEBİ
Dilekçe
Nüfus cüzdanı fotokopisi
SSK hizmet dökümü
5 gün
20
ÇALIŞANLARIN MAAŞ BORDROSU TALEBİ
Form Dilekçe
3 gün
21
KURSİYERİN
BELGE / SERTİFİKA KAYBETMESİ DURUMUNDA   KURSİYERİN YENİ BELGE/SERTİFİKA TALEBİ
Dilekçe
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
15 gün
22
SOSYAL KÜLTÜREL FAALİYETLER
(Konferans, Seminer, Panel, Toplantı,   Sergi v.b.)
Katılım imza sirküsünü imzalamış olmak
1 – 5 gün
23
ŞİKAYETLERİN KABULÜ
Dilekçe (Dilekçe sahibinin adı soyadı, TC kimlik numarası-iş ya da   ikametgah adresinin bulunması gerekmektedir. Ayrıca işlemlerin daha kısa   sürmesi için telefon ve e-posta bilgilerinin bulunması önerilir.)
15 gün
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri                                                                                           İkinci Müracaat Yeri
İsim                       CELAL ÖZTÜRK                                                              İsim                       : SERDAR PARLAK
Unvan                   : Müdür                                                                              Unvan                   : Müdür
Adres                   : Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü                                       Adres                     : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü          
                                      .                                                                                                                  Hükümet Konağı K:3
                                      NAZIMİYE/TUNCELİ                                                                                            NAZIMİYE /TUNCELİ
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                      
             TEL:0428 411 2106                                                                                                                TEL:0428 4112715